Kartha Karma Kriya Movie Theatrical Trailer  ft. Vasant Sameer, Sahar Afsha and Ravi Varma. Directed by Nagu Gavara. Music by Sravan Bharadwaj. Produced by Chadalavada Padmavati under STTV Films banner.